Elektronická přihláška do tanečních kurzů

Do večerních tanečních kurzů pro dospělé páry ve Vimperku 2022 se můžete přihlásit pouze v páru a to vyplněním následující elektronické přihlášky.

Vyberte kurz, do kterého se přihlašujete

Informace o tanečním partnerovi

Informace o taneční partnerce

Kontaktní informace na zástupce páru

Vaše osobní údaje budou sloužit pouze pro vnitřní potřeby Taneční školy Tomáše Gaudníka a nebudou poskytnuty třetím stranám.