Elektronická přihláška do tanečních kurzů

Do tanečních kurzů pro dospělé ve Vimperku 2020 - začátečníci se můžete přihlásit pouze v páru a to vyplněním následující elektronické přihlášky.

Vyberte kurz, do kterého se přihlašujete

Informace o tanečním partnerovi

Informace o taneční partnerce

Kontaktní informace na zástupce páru

Vaše osobní údaje budou sloužit pouze pro vnitřní potřeby Taneční školy Tomáše Gaudníka a nebudou poskytnuty třetím stranám.