Opatření proti koronaviru

Milí kurzisté, vážení rodiče,

lze očekávat, že nadcházející taneční sezóna 2020/2021 bude jednou z nejkomplikovanějších, kterou za naši kariéru pamatujeme. Ačkoliv to zatím vypadá, že celospolečenský útlum již znovu nehrozí, musíme se na dané období co možná nejlépe připravit. Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci v ČR přikládáme seznam pravidel, která se budou v letošních tanečních kurzech dodržovat.

Tímto důrazně všechny prosíme, abychom se chovali co možná nejvíce ohleduplně a nenechali si tuto životní událost ničím zkazit, a koronavirem už vůbec ne! ;-)

Pravidla pro veškeré účastníky kurzu včetně doprovodu:

1. Před samotným příchodem do tanečních kurzů každý zodpovědně uváží, zda nebyl v kontaktu s nikým nakaženým či sám nejeví známky virového onemocnění. Pokud se tak stalo, je potřeba nám to neprodleně ohlásit a do tanečních raději nechodit až do doby, než bude vše vyjasněno.

2. Při příchodu do tanečních je každý povinen použít dezinfekci (bude k dispozici) a mít roušku (její samotné použití pak bude záviset na aktuální epidemiologické situaci v našem regionu).

3. Všichni pánové mají letos společenské rukavičky povinné.

4. V této sezóně upustíme od zvyklosti střídání partnerek.

5. Budeme vést a archivovat evidenci všech účastníků, kteří navštívili danou lekci.

6. Během přestávek musí každý návštěvník kurzu dodržovat rozestupy nebo mít zakrytá ústa a nos rouškou (minimalizujeme tím případné šíření nákazy). Toto platí i při pobytu před budovou.

7. V případě prokázání nákazy u některého účastníka kurzu budeme postupovat dle instrukcí krajské hygienické stanice.

8. Případná kompenzace kurzovného bude řešena individuálně a musí být podložena koronavirovým onemocněním či povinnou karanténou. Při ukončení docházky do tanečních z vlastní vůle nárok na kompenzaci nevzniká.

9. V případě úmyslného nedodržování pravidel si taneční mistr vyhrazuje právo na vykázání účastníka či návštěvníka z akce.

10. Budeme všichni používat zdravý rozum a budeme maximálně ohleduplní k sobě i všem ostatním!

Změna pravidel vyhrazena!
Platnost od 1. 9. 2020
Zpracoval dne 18. 8. 2020 Mgr. Tomáš Gaudník