Opatření proti koronaviru

Milí kurzisté, vážení rodiče,

lze očekávat, že nadcházející taneční sezóna 2020/2021 bude jednou z nejkomplikovanějších, kterou za naši kariéru pamatujeme. Současná situace není dobrá, nicméně věříme, že po všech současných restrikcích by se situace mohla od ledna 2021 natolik zlepšit, že bychom mohli taneční uskutečnit. Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci v ČR přikládáme seznam pravidel, která se budou v tanečních kurzech dodržovat.

Tímto důrazně všechny prosíme, abychom se chovali co možná nejvíce ohleduplně a nenechali si tuto životní událost ničím zkazit, a koronavirem už vůbec ne! ;-)

Pravidla pro veškeré účastníky kurzu včetně doprovodu:

1) Před samotným příchodem do tanečních kurzů každý zodpovědně uváží, zda nebyl v kontaktu s nikým nakaženým či sám nejeví známky virového onemocnění. Pokud se tak stalo, je potřeba nám to neprodleně ohlásit a do tanečních raději nechodit až do doby, než bude vše vyjasněno.

2) Při příchodu do tanečních je každý povinen použít dezinfekci (bude k dispozici) a mít roušku (její samotné použití při tanci pak bude záviset na aktuální epidemiologické situaci v našem regionu).

3) Všichni pánové mají společenské rukavičky povinné.

4) Budeme vést a archivovat evidenci všech účastníků, kteří navštívili danou lekci.

5) Dodržování aktuálních epidemiologických opatřeních je nutné i během přestávek či pobytu před budovou.

6) V případě prokázání nákazy u některého účastníka kurzu budeme postupovat dle instrukcí krajské hygienické stanice.

7) Případná kompenzace kurzovného bude řešena individuálně a musí být podložena koronavirovým onemocněním či povinnou karanténou. Při ukončení docházky do tanečních z vlastní vůle nárok na kompenzaci nevzniká.

8) V případě úmyslného nedodržování pravidel si taneční mistr vyhrazuje právo na vykázání účastníka či návštěvníka z akce.

9) Budeme všichni používat zdravý rozum a budeme maximálně ohleduplní k sobě i všem ostatním!

Změna pravidel vyhrazena!
Platnost od 1. 1. 2021
Zpracoval dne 1. 11. 2020 Mgr. Tomáš Gaudník